Gisteravond heeft zich op het depot van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) te Best een kerosinelekkage voorgedaan. Bij de ingebruikname van een installatie is een nog onbekende hoeveelheid kerosine uit een veiligheidstank gestroomd. De verontreinigde grond zal worden gesaneerd. De Koninklijke Marechaussee heeft het ongeval in onderzoek.

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) verzorgt voor Defensie de inname, controle en het transport van vloeibare brandstoffen zoals kerosine en diesel. Dit gebeurt via een pijpleidingsysteem. De DPO levert hiermee een bijdrage aan een snelle en ononderbroken brandstofaanvoer naar militaire vliegvelden en opslagplaatsen in Centraal Europa. De DPO verzorgt overigens ook het transport van vloeibare brandstoffen voor niet-militaire
vliegvelden, zoals bijvoorbeeld Schiphol.
bron:MinDef