Pater Damiaan, die zich in de negentiende eeuw  opofferde om de lepralijders op het Hawaii-eiland Molokaï te helpen, is donderdagavond verkozen tot Grootste Belg, Nog steeds is lepra een groot gezondheidsprobleem in een aantal ontwikkelingslanden. In 2004 zijn ruim 408.000 nieuwe leprapatiënten gevonden. De meeste gevallen komen voor in India, Brazilië, Congo, Mozambique, Tanzania, Angola, Madagaskar, Bangladesh, Indonesië, Nepal en Nigeria.

 

Ruim 100 projecten
De projectenbegroting van de Leprastichting voor 2006 beloopt, inclusief coà¶rdinatie
en begeleiding vanuit Amsterdam, in totaal bijna 8,9 miljoen euro. De Leprastichting
draagt bij aan meer dan 100 projecten, verdeeld over 22 landen. Het gaat uiteindelijk om
mensen, die het slachtoffer zijn van lepra en niet alleen om de cijfers. De stichting
vertrouwt er op, dat haar donateurs de benodigde financiële middelen ook
daadwerkelijk ter beschikking zullen stellen in 2006. Dat zou dan opnieuw een
wereldprestatie zijn. Nergens ter wereld wordt per hoofd van de bevolking zoveel aan de
leprabestrijding gegeven als in Nederland.

Alleen al in India worden jaarlijks meer dan 300.000 gevallen van lepra ontdekt. Daarmee
herbergt dit arme land de meeste leprapatiënten ter wereld. Wie zou verwachten dat
lepra in een redelijk ontwikkeld land als Brazilië niet of nauwelijks voorkomt" komt
bedrogen uit. Dit land van grote tegenstellingen komt nota bene op de tweede plaats.

Wat is lepra?
Lepra is een besmettelijke chronische ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie
Mycobacterium Leprae. De ziekte tast vooral de huid en de zenuwen aanVooral de handen, de voeten, het gezicht en de ogen kunnen worden getroffen.  omdat hun weerstandsysteem goed raad weet met de bacterie. Onder degenen waarbij de  de ziekte zich wel ontwikkelt, bepaalt de reactie van hun immuun-systeem welke soort lepra zich bij hen ontwikkelt: de besmettelijke of de niet-besmettelijke vorm. .

Wat zijn de symptomen van lepra?
Gevoelloze vlekjes in de huid  zijn de vroege symptomen van lepra. Bij de bemettelijjke
patienten kunnen op den duur ook andere organen aangetast worden zoals lympheklieren
(lymphnodes), neus, testis en nieren. De meeste handicaps worden echter veroorzaakt door
de aantasting van zenuwweefsel. Gevoelloosheid en het slecht functioneren van spieren
zijn daarvan het gevolg.

Hoe is lepra te behandelen?
Lepra is een ziekte die te genezen is, dat wil zeggen dat de bacterie gedood kan worden.
De meest effectieve en door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen behandeling
is de Multi Drug Therapy. Deze behandeling bestaat uit het toedienen van een cocktail van twee of drie antilepra medicijnen. Om te genezen moeten de patiënten deze gedurende
een lange periode deze medicijnen regelmatig innemen: 6 maanden voor niet-bemettelijke
patiënten, 12 maanden voor bemettelijke patiënten.

Hoe verminkingen ten gevolge van lepra te voorkomen?
Lepra is een ziekte die verminkingen kan veroorzaken. Naast het tegengaan van de
verspreiding van de bacterie en het genezen van de patiënten is het behandelingsprogramma gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van zenuwbeschadiging  en
verminking. Het belangrijkste is de behandeling zo snel mogelijk te beginnen, nog voordat zenuwbeschadiging optreden. Verder is het cruciaal dat de patiënten die onder
behandeling zijn regelmatig worden gecontroleerd en snel met speciale medicijnen behandeld worden als er zenuwbeschadiging optreedt. Daarom is een goed getrainde
gezondheidsstaf nodig, die de patiënten goed kan voorlichten over de gevaren van de
ziekte.

Wat moet iedereen weten over lepra?
Lepra is nog steeds een ernstig gezondheidsprobleem. Het is ook een bij uitstek
armoede-gerelateerde ziekte. Nu zijn de omstandigheden om lepra onder controle te krijgen beter dan ooit. Men beschikt over een effectieve behandelingsmethode, verminkingen en handicaps kunnen vaak voorkomen worden, en de patiënt kan volledig genezen. Essentieel is  dat de behandeling zo snel mogelijk  begint. Goede organisatie, training, technische begeleiding en financiering zijn daarvoor de belangrijkste voorwaarden. De kosten voor het opsporen en behandelen van een leprapatiënt zijn  gemiddeld 50 euro.

Naast het bestrijden van lepra in de praktijk, blijft wetenschappelijk onderzoek hard
nodig om uiteindelijk lepra echt de wereld uit te kunnen helpen. Daarom: Help lepra de
wereld uit!

bron:Leprastichting

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular