Na criminaliteitsbestrijding verdient het onderwijsbeleid volgens de Nederlanders de meeste aandacht van de regering. Onderwijs hoort hoog op de politieke agenda. Dit blijkt uit de meting van de Belevingsmonitor die is gehouden in de herfst van 2004 en behalve over onderwijs en criminaliteit ging over de thema's integratie, dienstverlening, veiligheid, verkeer en vervoer en normen en waarden.

Via verschillende onderzoeksmethoden meet de monitor hoe de burger maatschappelijke vraagstukken en beleid van de overheid ervaart. Goed onderwijs is belangrijk voor de samenleving, zo blijkt uit het onderzoek. Met name het terugdringen van het lerarentekort en het voorkomen dat leerlingen de school vroegtijdig verlaten, zijn onderwerpen waaraan de regering grote prioriteit moet geven.

Ook de verkeersveiligheid, en dan met name de naleving van verkeersregels, wordt van groot belang gevonden. Driekwart van de bevolking vindt bumperkleven, door rood licht fietsen en andere verkeersovertredingen onacceptabel. Ondanks de relatieve tevredenheid
over het verkeersbeleid, zou de regering meer moeten doen om mensen te motiveren zich aan de regels te houden.

Meer dan de helft van de Nederlanders was op het moment van het onderzoek ontevreden over de dienstverlening door de overheid. De informatieverstrekking vanuit de regering scoort relatief het hoogst: hierover is ongeveer de helft van de bevolking tevreden. De meeste mensen baseren hun oordeel over de dienstverlening vooral op problemen die de
publiciteit halen. Manieren om de dienstverlening en efficiency te verbeteren zijn volgens de Nederlanders het voorkomen van regels die als hinderlijk worden ervaren en het creëren van meer ruimte voor burgerinitiatieven.

Ongeveer een op de drie Nederlanders (32%) heeft in de herfst van 2004 vertrouwen in de regering. Dit is ongewijzigd sinds de twee kwartalen daarvoor. Het vertrouwen in het kabinet hangt het meest af van het publieksoordeel over criminaliteit, onderwijs en kennis, en integratie en immigratie. De betrokkenheid van de bevolking is sinds vorig kwartaal iets groter geworden: 31 % ten opzichte van respectievelijk 26.3 % in de
zomer en 6,7 % in het voorjaar van 2004.

bron:RVD