Bijna zevenduizend mensen met onvoldoende opleiding krijgen de kans om, lerend en werkend, een traject te volgen dat tot beroepskwalificatie leidt. Dat is het resultaat van afspraken die er in Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en de regio's Rivierenland en West-Brabant zijn gemaakt in het kader van het project Leren & Werken. Uiteindelijk moeten 15.000 volwassenen zo'n traject kunnen volgen. Dat staat in een brief die de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De ministeries zijn de initiatiefnemers van het project Leren &
Werken, dat werkgevers, werknemers, gemeenten en andere betrokken partijen in een regio of een bedrijfssector wil stimuleren om een leven lang leren mogelijk te maken. Bij de start, in maart van dit jaar, stelden de bewindslieden zich als doel dat er in november vijf samenwerkingsovereenkomsten moesten zijn afgesloten. Met de afspraken in Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Rivierenland en West-Brabant is dat doel ruimschoots gehaald. Bovendien staan er drie nieuwe overeenkomsten op stapel: in Amsterdam, Utrecht en in de technische sector.

Er worden met de betrokken partijen ook afspraken gemaakt over het oprichten van
'leerwerkloketten' en het bieden van mogelijkheden om diploma's te halen voor kennis en kunde die door praktische ervaring buiten school zijn verkregen. In de eerste vijf overeenkomsten is afgesproken om in totaal 6500 volwassenen die mogelijkheid te bieden, zodat ze daarna betere kansen op de arbeidsmarkt hebben. Het uiteindelijke doel is om 20.000 mensen de mogelijkheid te bieden zo'n erkenning van verworven competenties, EVC, te halen.

In hun brief aan de Tweede Kamer tonen de ministers De Geus en Van der Hoeven, en de staatssecretarissen Van Hoof en Rutte zich tevreden over de start van het project Leren & Werken. De bewindslieden hebben besloten verder te gaan met de nieuwe aanpak omdat 'blijkt dat de partners in de samenleving enthousiast zijn' en 'zich ook duidelijk gecommitteerd hebben om mee te werken.'

bron:SZW