Steeds meer leerkrachten komen niet meer in de hoogste salarisschalen terecht.
Tegelijkertijd stijgt het salaris van de managers wel. Martin Knoop, dagelijks bestuurder Algemene Onderwijsbond (AOb): "Door managementtaken zo over te waarderen stimuleer je docenten om te stoppen met lesgeven en om vooral niet te investeren in onderwijskundige kennis en kunde. Dat is niet alleen een schoffering van het zittende personeel, de signaalwerking hiervan is funest voor de toekomst van het onderwijs: ondanks alle mooie woorden blijft werken in het onderwijs financieel zeer onaantrekkelijk, vooral voor academici. Hiermee lok je geen nieuwe docenten."

Deze zomer zijn docenten in het voortgezet onderwijs (her)ingedeeld, op basis van een
nieuw functiewaarderingssysteem (fuwa-vo). Uit onderzoek van de AOb blijkt dat het aantal leerkrachten in de laagste schaal met 6 procent is gestegen en in de middenschaal met 8 procent. Het aantal leerkrachten in de hoogste LD-schaal is met 14 procent gedaald. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de helft van de topbestuurders er in salaris op vooruit is gegaan. Martin Knoop, AOb: "Dit opportunisme van de managementlaag zadelt het onderwijs echt met een probleem op. En daarmee de huidige en toekomstige leerlingen. Spijtig genoeg blijken zelfs in het voortgezet onderwijs bestuurders en managers zichzelf te verrijken ten koste van overig personeel."

Met het onderzoek, uitgevoerd door het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft de AOb inzichtelijk gemaakt wat de invloed van de invoering van fuwa-vo is geweest. Docenten blijken de dupe te zijn van deze herwaardering; er is op grote schaal downgrading toegepast. Ondersteunend personeel is, gemiddeld, qua inschaling en salaris gestegen. Dit geldt ook voor het management. Hoewel voor zittende docenten het salaris niet zal dalen, gaan zij er qua inschaling wel op achteruit. Een respondent: "Als beginnend, academisch opgeleide docent zit ik in LB. Dat is op dit moment een reëel salaris, maar over vijf jaar niet meer. Kennis en kwaliteit voor de klas telt blijkbaar niet meer. Ik vrees dat steeds minder academici voor het onderwijs zullen kiezen."

De AOb pleit ervoor dat de mogelijkheid van functiedifferentiatie ook werkelijk wordt
benut, opdat senior docent-functies in de LD-schaal geen uitzondering meer zijn. Hierdoor wordt gestimuleerd dat docenten zich ook op de langere termijn blijven ontwikkelen en dat het onderwijs een aantrekkelijke sector is om in te werken.

bron:AOB