De politie in Alkmaar is opnieuw gestart met een project dat gericht is op fietsendiefstallen. Het aantal fietsendiefstallen is groot, terwijl de pakkans van eventuele daders klein is. Reden genoeg voor een projectmatige aanpak. Maar de politie is niet de enige die iets kan doen aan fietsendiefstallen. Vooral fietseigenaren zullen zich bewust moeten zijn van hun eigen verantwoordelijkheid als zij met hun rijwiel op pad gaan.

Uit de politieregisters blijken jaarlijks in Alkmaar zo’n 1700 personen aangifte te doen van fietsendiefstal. Het werkelijke aantal ligt hoger, want veel mensen nemen niet de moeite om een diefstal bij de politie te melden. De diefstallen vinden voor 95% plaats op de openbare weg met een duidelijke voorkeur voor het centrum, de daaromheen gelegen wijken en de overige winkelcentra in de stad. Uit hetzelfde register blijkt overigens dat fietsendieven geen speciale voorkeur hebben voor dagen of tijdstippen.
Controle hotspots
Om iets aan het probleem van fietsendiefstal te kunnen doen, gaat de politie verscherpt controleren. Dat betekent toezicht door politiemensen in burger bij zogenaamde ‘hotspots’: plaatsen waar veel diefstallen voorkomen, zoals stations, in winkelcentra en in uitgaansgebieden. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Belangrijk is dat er alles aan wordt gedaan om fietsendiefstal te voorkomen.
Bewaakte fietsenstalling
Een van de oorzaken van het grote aantal fietsendiefstallen is de manier waarop de eigenaren met hun rijwiel omgaan. Vaak worden fietsen maar ergens neergezet zonder deugdelijk slot of zonder dat ze goed zijn afgesloten. In het centrum van Alkmaar zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van een bewaakte fietsenstalling. Hiervoor kunt u terecht bij de NS-stations, op het Canadaplein en in de Zilverstraat in Alkmaar. De laatste twee zijn zelfs gratis. Toch wordt er maar weinig gebruik van gemaakt.
Aangifte doen
Mocht u toch slachtoffer zijn geworden van fietsendiefstal, doet u dan vooral aangifte. Aangiftes zijn nodig om de diefstallen op te lossen en op te kunnen treden tegen dieven (vaak veelplegers). Voor een aangifte kunt u natuurlijk langs gaan bij een politiebureau, maar bij fietsendiefstal kunt u ook gebruik maken van internet (www.politie.nl) of telefonisch via 0900-8844 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer kunt u overigens ook gebruiken voor het doorgeven van eventuele tips.
bron:Politie Noord Holland Noord