In Amsterdam heeft Mohammed B. terecht gestaan voor de moord op Theo van Gogh. In een urenlang uiterst gedetailleerd requisitor heeft officier van justitie Frits van Straelen het bewijs en de eis tegen de verdachte geformuleerd. Het requisitor werd bij hoge uitzondering rechtstreeks op de Nederlandse televisie uitgezonden.

De Officier van justitie voerde aan dat de straf tegemoet moet komen aan het intens gevoel van verdriet dat de diverse misdrijven bij velen, de nabestaanden als eerste maar ook bij de andere slachtoffers, getuigen, famillie en vrienden heeft opgeroepen. Hij noemde ook de maatschappelijke gevolden, aanslagen op scholen, kerken en moskeeën. De straf moet bijdragen aan de overtuiging van elke burger dat er geen enkele reden is om het recht in eigen hand te nemen. Mohammed B. heeft op 2 november een slag toegebracht aan de Nederlandse rechtstaat die nog steeds voelbaar is. Een gepaste straf kan rust brengen in de samenleving.

De moord op Theo van Gogh heeft ook allochtonen geen goed gedaan aldus de officier van justitie. Het heeft tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen aangescherpt. De moord en de reacties die dit heeft opgeroepen heeft de discussie over radicalisering en vervreemding van de samenleving versterkt. Die radicalisering in allochtone kring is duidelijk aanwijsbaar. De straf voor de moord zal ook moeten bijdragen aan het afschrikken van die radicalisering. Aan de andere kant voelen ook moslims zich nu meer bedreigd dan ooit. we zullen het echter samen moeten rooien aldus de officier van justitie. Het vonnis zal moeten duidelijk maken dat de weg van Mohammed B. uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de verkeerde weg is.

De verdacht wordt geheel verantwoordelijk en toerekeningsvatbaar voor zijn daden geacht. Volgens de officier van justitie zijn er geen enkele verzachtende omstandigheden die zouden kunnen leiden tot strafvermindering. De uitdrukkelijk strijd die verdachte begonnen is tegen de Nederlandse samenleving als zodanig resulteerde ook in de eis om als bijkomende straf ontzetting uit het actief en passief kiesrecht op te leggen.

bron:Emea.nl.