De rechtbank ’s-Gravenhage heeft de Zoetermeerse man die in de nacht van 6 op 7 april 2005 zijn vrouw en hun twee dochtertjes om het leven heeft gebracht en de lichamen heeft begraven in het recreatiegebied ’t Zand in Noord-Brabant, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij heeft zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan drievoudige moord. De rechtbank acht de man volledig toerekeningsvatbaar voor de door hem gepleegde feiten.

Geen TBS
De verdediging had bepleit dat de rechtbank aan verdachte een TBS-maatregel zou opleggen, ook als de rechtbank hem volledig toerekeningsvatbaar zou achten.

De rechtbank acht het opleggen van de maatregel van TBS met dwangverpleging echter niet aangewezen. De maatregel van TBS (met dwangverpleging) heeft tot doel de samenleving te beveiligen tegen personen die een strafbaar feit of strafbare feiten hebben gepleegd en vanwege hun psychische stoornis een gevaar zijn voor de veiligheid van personen of goederen. De verpleging en de behandeling in het kader van de TBS zijn de middelen waarmee de beveiliging wordt nagestreefd.

Ten aanzien van deze verdachte geldt volgens de rechtbank dat niet is gebleken dat hij vanwege een psychische stoornis een gevaar vormt voor de veiligheid van personen of goederen.
Levenslange gevangenisstraf
De verdediging had betoogd dat de rechtbank de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord, die als gevolg van een wetswijziging per 1 februari 2006 is verhoogd van 20 tot 30 jaar, zou kunnen opleggen.
De rechtbank is echter van oordeel dat de nieuwe wetsbepaling niet van toepassing is en dat zij gebonden is aan de bepaling die gold ten tijde van het plegen van de moorden. Dit betekent, aldus de rechtbank, dat verdachte ofwel een levenslange gevangenisstraf ofwel een tijdelijke gevangenisstraf van maximaal 20 jaar kan worden opgelegd.

De uitzonderlijke ernst van de misdrijven die de verdachte heeft gepleegd, het leed dat hij daarmee aan in het bijzonder de naaste familie van de slachtoffers heeft aangedaan en de schok die zijn handelen in de samenleving heeft teweeggebracht, kunnen naar het oordeel van de rechtbank tot geen andere beslissing leiden dan het opleggen van een levenslange gevangenisstraf.

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage