De Liberale Stroomgroep gaat zich ontwikkelen tot een algemeen vooruitstrevend liberaal platform. Primair doel wordt niet meer om de VVD liberaler te laten worden, maar om vooruitstrevende liberalen ook een basis voor gedachtevorming te geven.

De Liberale Stroomgroep
In de afgelopen drie jaar heeft de discussiegroep van VVD-leden, eerst als VBGC later de Liberale Stroomgroep, activiteiten ontplooid om een bijdrage te leveren aan de discussie binnen de VVD vanuit onze ontplooiingsliberale idealen. Doelstelling was een geluid te laten horen tegen de heersende conservatief liberale, vaak populistisch geïnspireerde richting van de VVD. In de discussiebijeenkomsten hebben wij onze uitgangspunten geformuleerd, een bijdrage aan het Liberaal Manifest geleverd en een inhoudelijke beoordeling van de kandidaat VVD-lijsttrekkers gestimuleerd..

De VVD
De verkiezing van Mark Rutte als lijsttrekker met Rita Verdonk al dan niet aan zijn zijde zal inhoudelijk niet leiden tot een vooruitstrevende liberale koers maar een voortzetting betekenen van de afgelopen jaren ingezette neo-liberale VVD-koers. (zie ook onze bijdrage van 23 mei in Het Financieele Dagblad, te vinden op de website). Ook de initiatieven van politici als Wilders en Pastors zullen leiden tot een verscherping van de VVD om deze rechts-populistische kiezersdoelgroep aan zich te binden.

Deze constatering leidt er toe, dat Liberale Stroomgroep zich nu zal ontwikkelen tot een algemeen vooruitstrevend liberaal platform. Primair doel wordt dus niet meer om de VVD liberaler te laten worden, maar om vooruitstrevend liberalen een basis voor gedachtevorming te geven.

Website
Om daar inhoud aan te geven, is de website www.liberalen.info geheel vernieuwd.
Zo is een exclusief deelnemersdeel aan de website verbonden, waar deelnemers aan forumdiscussies over verschillende onderwerpen kunnen meedoen en initiëren. Het forum met de diverse sub-fora zal gekoppeld worden aan nieuwsontwikkelingen. De leden van deze liberale community zullen direct over deze onderwerpen per e-mail geïnformeerd worden, zodat dan met elkaar de dialoog aan gegaan kan worden. Ook kunnen onder de deelnemers peilingen georganiseerd worden. Ruimte zal gegeven worden aan liberale web-tv gegeven en liberale publicaties.

Discussieavonden
De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat discussieavonden om ook direct met elkaar de dialoog over liberalisme aan te gaan zeer inspirerend zijn. Daarin ligt de nadruk niet zo zeer op de theorie, maar heel direct op de vraag: "wat betekent het om liberaal te zijn?" De waarde daarvan is om met elkaar en de interessante gasten buiten partijkaders en buiten de politieke waan van de dag meningen uit te wisselen en elkaar te blijven inspireren.
Via het deelnemersdeel van de website en per e-mail worden dan de activiteiten speciaal voor de deelnemers bekend gemaakt.

Hoe kan worden deelgenomen?
Voor een jaarlijkse donatie van € 45,-- (voor 2e helft 2006 € 20,--) wordt toegang verkregen tot het forum, het ledendeel van de website en de uitnodigingen voor bijeenkomsten met gastsprekers.
Aanmelding kan door de bijdrage voor 2006 van € 20,-- over te maken op Postbankgiro 1424322 t.n.v. Stichting Liberalen.Info te Hoevelaken onder vermelding van het e-mailadres. Per e-mail zal vervolgens de inlogcode en het wachtwoord verstuurd worden.

bron:Liberale Stroomgroep