Het kabinet stelt voor asielzoekers uit Libië een besluit- en vertrekmoratorium in. Er is onduidelijkheid over de behandeling van uitgeprocedeerde Libische asielzoekers bij terugkeer in Libië. Om mogelijke mishandeling en foltering van uitgeprocedeerde Libische asielzoekers te voorkomen, vinden er momenteel geen uitzettingen naar Libië plaats. Ook wordt er op Libische asielaanvragen niet beslist.

De moratoria worden vooralsnog ingesteld tot 1 januari 2007.Het besluitmoratorium betekent niet dat er helemaal geen beslissingen worden genomen over Libische asielzoekers. Individuele asielzoekers worden wel gehoord door de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Bron: MinJus