Van de ca 700 lintjes die in Rotterdam worden uitgereikt vallen 8 lintjes binnen één organisatie. 7 vrijwilligers krijgen op het stadhuis een lintje uitgereikt door burgemeester Opstelten. Samen hebben deze 7 vrijwilligers 150 jaar vrijwilligerswerk verricht. Het is mede dankzij de vrijwilligers dat het Centrum voor Reuma en Revalidatie volgens opgave van de Inspectie voor Volksgezondheid van de 384 zorginstellingen tot de 10 besten van het land behoort.

In het Centrum worden veelal oudere patiënten behandeld met complexe lichamelijke problemen. Naast de veelal langdurige zorg voor deze cliënten heeft het centrum naam gemaakt met het revalideren van ouderen. Zo zijn in de afgelopen 10 jaar ruim 1500 patiënten behandeld die door een CVA (beroerte) werden getroffen. Wel heel bijzonder is het gegeven dat ook aan de voorzitter van de cliëntenraad mevrouw Veldhuyzen van Zanten een lintje zal worden uitgereikt. Zij is al 12 jaar patiënt in het Centrum en vervult daar de rol van voorzitter van de cliëntenraad. In die hoedanigheid geeft zij samen met andere patiënten mede vorm aan het beleid van de instelling.

bron: Het rheumaverpleeghuis