Lokale PvdA´ers in opstand tegen VerdonkVele lokale PvdA-ers maken zich ernstige zorgen over de uitvoering van het beleid van minister Verdonk ten aanzien van asielzoekers. Partijvoorzitter Ruud Koole deelt die zorgen. Wanneer meer dan de helft van de asielzoekers op straat wordt gezet, is het terugkeerbeleid van Verdonk in feite mislukt.
 

Koole: ´Voor wat betreft de 26.000 asielzoekers die onder de oude wet (dus vóór 2002) vallen, zou Verdonk een algemeen pardon moeten afkondigen, uitgezonderd eventuele criminelen onder hen. We moeten hier echt een streep onder zetten. Verdonk's beleid ten aanzien van deze groep werkt niet en gaat ook niet werken en intussen worden mensen hardvochtig behandeld en krijgen de gemeenten de rekening van falend beleid gepresenteerd'. Koole heeft veel waardering voor partijgenoten die zich inzetten om mensonterende toestanden te voorkomen.

Uit vragen aan de minister gesteld door het PvdA Kamerlid Klaas de Vries blijkt dat meer dan helft van de asielzoekers in uitzetcentrum Ter Apel op straat terecht komt. Van de 207 asielzoekers die sinds de opening in Ter Apel waren gehuisvest zijn er 112 ´verdwenen' of op straat gezet. De PvdA afdelingen in Groningen en Stadskanaal zijn al geruime tijd getuige van de uitzettingen en doen hun uiterste best om mensen van noodopvang te voorzien.

Voor Henk Oosterhuis, actief in de afdeling Stadskanaal, was de groeiende groep uitgezette mensen in zijn nabije omgeving aanleiding om contact te leggen met Klaas De Vries. Op 3 juni 2005 bezocht Henk samen met hem het Aanmeldcentrum en het Vertrekcentrum in ter Apel. Op verzoek van Klaas de Vries brengt hij het aantal op straat gezette asielzoekers in kaart.

Ook de PvdA Statenfractie in Groningen is ernstig verontrust over de gang van zaken in Ter Apel. In een gezamenlijke verklaring opgesteld met andere partijen spreken zij zich onder meer uit tegen het op straat zetten van mensen.

De zorg over het op straat zetten van mensen leeft in brede kring: Klaas de Vries zei hierover in het laatste nummer van Rood, het ledenblad van de PvdA: ´Mensen die ons land moeten verlaten, maar voor wie de terugreis nog niet rond is, worden gewoon op straat gezet! Zonder reispapieren of wat dan ook. Ze kunnen niets anders dan lopen. Naar de eerste de beste noodopvang. Want de Nederlandse staat hoeft ze volgens de wet geen onderdak meer te verlenen. (...) Gelukkig zijn er veel gemeenten die die mensen wél opvangen. Heel veel mensen zetten zich hiervoor in. Mensen die dat niet doen om de regering of Verdonk te pesten, maar omdat ze echt mensen willen hélpen.'

En ook Anneke van Dok - van Weele, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) en burgemeester van Vlissingen (PvdA), laat in een brandbrief aan de regering weten geen vertrouwen meer in het beleid en de uitvoering te hebben. Volgens de VZG rest de gemeenten ´niets anders meer dan de in hun ogen maatschappelijke plicht te vervullen om opnieuw voor de nodige noodopvang te zorgen.'

Minister Verdonk stelt zich tot op heden op het standpunt dat noodopvang voor asielzoekers die geen recht op opvang meer hebben, niet door de gemeenten geboden mag worden. In plaats daarvan moeten deze mensen zo snel mogelijk terugkeren naar hun eigen land. Dat dát meestal niet gebeurt, blijkt uit de antwoorden die de minister gisteren heeft gegeven op de vragen van Klaas de Vries: zo'n 60% van de asielzoekers in Ter Apel, belandt op straat.

Deze week heeft PvdA Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) de minister via Kamervragen opgeroepen met de mensen in Ter Apel het gesprek aan te gaan over de uitvoering van haar beleid, zodat zij kan zien wat de werkelijke gevolgen van haar beleid zijn
 
bron:PvdAComments are closed.
%d bloggers liken dit: