Though we are many, we are one body in Christ. Met dit lied is in de Kloosterkerk in Den Haag Het Loket geopend. Het Loket vormt een laagdrempelig centraal informatiepunt waar religieuze instellingen, vooral migrantenkerken, terecht kunnen voor vragen met betrekking tot gebedsruimten.

Er vond een feestelijke viering plaats, er was een kleurrijke optocht en een plechtige inwijding bij het kantoor zelf. Veel gemeenteleden uit migrantenkerken, de wijkkerken in Den Haag, vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente en de media waren bij de opening aanwezig.
STEK (voor Stad en Kerk) voert de werkzaamheden van Het Loket uit in opdracht van - en gesubsidieerd door - de gemeente Den Haag. Het project wordt uitgevoerd door ds. Albert Abraham (foto) van de Council of African Churches en mw. Erica Feenstra van het Kerkhuis Amsterdam.
Ook Kerkinactie steunt diverse projecten van en met migrantenkerken. Zij werkt nauw samen met SKIN (Samen kerk in Nederland, de organisatie van migrantenkerken in Nederland). Kerkinactie ondersteunt onder meer STEK en SKIN bij een onderzoek naar sociale activiteiten van migrantenkerken in Den Haag.
Kerkinactie steunt over de hele wereld het werk van kerken en (christelijke) organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Zij noemt dat missionair en diaconaal werk. Kerkinactie doet dit werk vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, mede namens een tiental kleinere kerken en oecumenische organisaties. 

bron:PKN