De loonstrookjes die deze week op de mat vallen, roepen nogal wat vragen op. Dit komt bijvoorbeeld door de nieuwe zorgverzekering. Het ministerie van Sociale Zaken informeert op zijn website uitgebreid over de veranderingen in koopkracht.

Op deze site staan algemene cijfers, een overzicht van maatregelen in 2006 en de belangrijkste veranderingen in de financiële situatie van zo’n twintig voorbeeldhuishoudens. Aan de hand daarvan kunnen mensen inschatten hoe hun koopkracht eruit ziet.
Uit de berekeningen blijkt dat vooral gezinnen met kinderen en mensen met een middeninkomen voordeel hebben van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Maar ook voor ouderen en chonisch zieken doet het kabinet iets extra’s. ‘Alles bij elkaar opgeteld is het effect voor de meeste mensen positief’, schrijft het ministerie van SZW in de toelichting bij de koopkrachtberekeningen.
bron:VWS