Het afleggen van een "eed van loyaliteit" dient te worden verbonden aan de ceremonie tot verkrijging van het Nederlanderschap. De LPF vindt - in navolging van Pim Fortuyn in 2002 - dat 'wie Nederlander wil zijn, zich Nederlander moet voelen'.

LPF-woordvoerder Margot Kraneveldt: 'Een ceremonie dient verplicht te worden en moet ook verplichtende elementen bevatten. Naturalisatie tot Nederlander mag niet louter een feestelijke uitreiking van het Nederlands paspoort zijn met alle bijbehorende rechten, maar dient gepaard te gaan met een 'eed (verklaring) van loyaliteit' aan het nieuwe vaderland. Immers, Nederland verwacht dat je je als nieuwe burger in deze samenleving thuis voelt, dat je aan die samenleving meedoet en je steentje bijdraagt'.

Tijdens het Kameroverleg dat zich morgen richt op de ontwikkeling van een ceremonie voor het nieuwe Nederlandse staatsburgerschap zal Kraneveldt een aantal verplichtende elementen in de te organiseren ceremonie bepleiten bij minister Verdonk. Zo legt de nieuwkomer een eed op de Nederlandse Grondwet af, waarin hij verklaart dat hij de Nederlandse wetten, waarden en normen zal respecteren en naleven. Daarbij wordt benadrukt wat in Nederland absoluut onacceptabel is, zoals bloedwraak, vrouwenbesnijdenis, uithuwelijking en huiselijk geweld. Daarnaast dient de nieuwe Nederlander niet alleen te kiezen voor het nieuwe vaderland, maar ook de banden met het oude vaderland af te zweren. 'En wat zou het toch mooi zijn als onze Koningin haar nieuwe 'onderdanen' zou toespreken met een videoboodschap', aldus Kraneveldt.

De Lijst Pim Fortuyn pleit al sinds haar verkiezingsprogramma van 2003 voor een officiële ceremonie rondom de naturalisatie tot Nederlander; het is een bijzondere gebeurtenis en mag als zodanig met een stevige officiële ceremonie worden omkleed.

bron:LPF