Vrijdag 17 februari begint in de Tweede Kamer een driedaags internationaal congres over de islam in relatie tot de Westerse samenleving. Het is een unieke bijeenkomst waarbij islamexperts uit Amerika, Engeland, Zwitserland, Denemarken, België en Nederland lezingen verzorgen en workshops leiden. Het congres is een initiatief van het wetenschappelijk bureau van de Lijst Pim Fortuyn in samenwerking met de Tweede-Kamerfractie, ter gelegenheid van de verjaardag van Pim Fortuyn (19 februari). De Nederlandse arabist prof.dr. Hans Jansen is wetenschappelijk adviseur. Het comité van aanbeveling wordt gevormd door o.a. prof. dr. Paul Cliteur en prof.dr. Paul Scheffer, bekende antireligieuze fundamentalisten. Op deze wijze wil de LPF bijdragen aan reflectie en analyse van de grootste uitdaging, waarmee het Westen na de val van de Berlijnse Muur wordt geconfronteerd.

Het is een uitgelezen kans om te spreken met de Amerikaanse regeringsadviseur dr. Laurie Mylroie, met de Deense historicus Lars Hedegard (die ook werkt voor Jyllands Posten) en met prominenten als Bat Ye'or, Robert Spencer(hoofdredacteur Jihad Watch), Ibn Warraq, Douglas Murray, Eduard Bomhoff, Urbain Vermeulen, Hans Jansen, Daniel Pipes e.a.
bron:LPF