De Lijst Pim Fortuyn pleit voor het voorlopig stopzetten van subsidie op het inbouwen van roetfilters in dieselauto's. Volgens woordvoerder Max Hermans is er twijfel gerezen over de effectiviteit van de voorgestelde maatregel. Het is daarom voorbarig om hier 400 miljoen euro subsidie voor te verstrekken.

 

Uit de meest recente Franse en Oostenrijkse onderzoeken blijkt dat de meeste roetfilters enkel de grote stofdeeltjes tegenhouden, en niet de gevaarlijkere kleine deeltjes. Een systeem dat ook de kleine deeltjes tegenhoudt heeft als negatief bijeffect dat een chemisch gasmengsel vrijkomt. Dit mengsel is mogelijk nog giftiger dan fijn stof. De effecten hiervan zijn onduidelijk en meer onderzoek hiernaar is gewenst.

Staatssecretaris van Geel verstrekt subsidie als autobezitters een roetfilter inbouwen. Volgens Hermans is dit voorbarig: 'Er wordt 400 miljoen euro uitgegeven, terwijl er onvoldoende bewijs is dat de lucht ook daadwerkelijk gezonder wordt. Het is dus twijfelachtig of het doel bereikt wordt, terwijl er een hoop belastinggeld voor wordt uitgetrokken. Dit lijkt mij niet de juiste volgorde. De Lijst Pim Fortuyn zal er bij de staatssecretaris op aandringen om eerst meer onderzoek te laten doen naar de effecten van de voorgestelde maatregel. Het resultaat daarvan moet zijn dat het inbouwen van roetfilters de luchtkwaliteit ten goede komt. Het zou toch bijzonder wrang zijn om later te moeten constateren dat de gewenste effecten niet zijn bereikt en dat er 400 miljoen aan belastinggeld is weggegooid. Het besteden van dergelijke bedragen kan alleen plaatsvinden, als er voldoende zekerheid is ten aanzien verbetering van de luchtkwaliteit. En niet eerder.'

bron:LPF