De Lijst Pim Fortuyn vindt dat er nog meer uitkeringen, subsidies en toeslagen moeten worden overgeheveld naar de Belastingdienst-Toeslagen. Woordvoerder Financiën Van As meent dat taken van o.a. de Informatie-Beheergroep (studiefinanciering) en de Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag, WAO, AOW) vanuit de dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten worden toegekend. 'Er ligt voor Staatssecretaris Wijn nog een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met gemeenschapsmiddelen wordt omgegaan.'

Een juiste controle op het terecht verstrekken van gelden blijkt goed mogelijk wanneer verschillende informatiebestanden naast elkaar worden gelegd. Uit een eerste controle door de belastingdienst is gebleken dat circa 42.000 huishoudens niet voor huursubsidie in aanmerking komen. Dit betekent dat het stopzetten van onterecht uitgekeerde subsidies de schatkist al 80 miljoen euro oplevert.

'Dit is al een eerste verdienste', aldus Van As, omdat hiermee al 80 miljoen aan fraudes wordt voorkomen en aan gemeenschapsgeld wordt bespaard. Van As is ervan overtuigd dat door het nog meer toedelen van uitkeringstaken aan de Belastingdienst Toeslagen nog zeker tientallen miljoenen valt te besparen. Niet alleen door efficiëntie, maar ook door het beter kunnen bestrijden en opsporen van fraude.

In navolging op de uitvoering van de motie Van As (2002) besloot het kabinet in oktober 2003 om inkomensafhankelijke subsidies onder te brengen bij de 'Belastingsdienst Toeslagen'. De belastingdienst startte begin 2005 met de voorbereiding van de uitbetaling van de huursubsidie, de nieuwe zorgtoeslag en de nieuwe kinderopvangtoeslag.

Door de dienst zijn nog geen beslissingen genomen zodat nog niet duidelijk is wat de kwaliteit daarvan is. Overigens hebben ook nog lang niet alle toeslaggerechtigden de juiste formulieren ontvangen.

bron:LPF