Mensen die een bijstandsuitkering genieten, moeten in de toekomst als tegenprestatie voor de genoten uitkering gedurende een deel van de week werkzaamheden verrichten. De Lijst Pim Fortuyn kreeg steun van VVD en CDA voor dit voorstel aan het eind van de Algemene Politieke Beschouwingen donderdag.

Fractieleider Van As: 'Door gebrek aan menskracht blijven bij tal van organisaties veel werkzaamheden liggen, terwijl van de mensen die een uitkering genieten tot nog toe geen enkele tegenprestatie wordt geëist. De Lijst Pim Fortuyn wil uitgaan van het principe 'voor wat hoort wat' en meent dat deze burgers gedurende een substantieel deel van de werkweek een tegenprestatie moeten verrichten voor de maatschappij.'

Als voorbeeld noemt Van As een timmerman die helpt een jeugdhonk op te knappen of een huisvrouw die in het ziekenhuis geperste sinaasappels uitreikt aan patiënten. Er zijn veel nuttige taken waarmee maatschappelijke organisaties uit de brand geholpen kunnen worden. 'Het is fair en het moet ook de persoon in kwestie voldoening geven om iets voor het bedrag dat je in handen krijgt van de gemeente terug te doen', aldus Van As. 'Volstaan met regelmatig solliciteren is volgens de Lijst Pim Fortuyn niet voldoende. Daarom moet de gemeente ook iets extra's mogen vragen wanneer daaraan behoefte is.'

bron:LPF