De rechter in Amsterdam heeft de studenten die werden aangehouden bij de bezetting van het bestuurlijk centrum van de universiteit van Amsterdam veroordeelt tot boetes rond de 25 euro. Onderzocht wordt nog of de boetes die de studenten kregen met recht aangevochten kunnen worden. Mocht het toch tot betaling moeten komen, wil de LSVb graag helpen door de mogelijkheid te bieden aan alle sympathisanten in Nederland om bij te dragen. Want in gedachten waren we er natuurlijk allemaal bij 😉 De LSVb heeft daarom Girorekening 2786667 opengesteld voor bijdragen.

Gulle gevers kunnen hierop storten, o.v.v. van MHBZ of 'boetes'. Mocht het niet nodig zijn wordt je geld uiteraard teruggestort.

Giro 2786667, t.n.v. Stichting Buro Studenten Belangen, te Utrecht, o.v.v. 'boete' of 'mhbz'.

Het LSVB stelt hiermee geen verantwoordelijkheid op te willen eisen, maar het belachelijk te vinden dat net die 200 studenten die het gevoel van heel Nederland in daden omzetten hiervoor zouden moeten boeten. Daarom deze steun-actie.

bron:LSVB