Vrijdag 2 september vierde de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum (MLM) te Soesterberg aldaar haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan stelde de voorzitter van de Stichting, Generaal-Majoor F.P. Schulte, enkele attributen uit de nalatenschap van Z.K.H. Prins Bernhard ter beschikking  aan het Militaire Luchtvaart Museum. Prins Bernhard was sinds 1982 donateur van de Stichting Vrienden waarvan hij in 1987 het Beschermheerschap op zich nam.

De Stichting heeft een schilderij en een beeldje uit de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag in bruikleen mogen ontvangen. Het gaat daarbij om een schilderij van Victor J. Trip, een in Nederland zeer bekende luchtvaartschilder. Prins Bernhard is daarop afgebeeld als jachtvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Het schilderij heeft altijd op Paleis Soestdijk gehangen.

Het beeldje uit de nalatenschap van de Prins stelt een marinevlieger voor. Prins Bernhard kreeg het beeldje in de jaren '70 aangeboden als een eerbetoon vanuit de kring van oud 320-vliegers. De Prins, die tijdens de oorlog in Engeland nauw betrokken is geweest bij het 320 squadron, heeft het squadron ook later bij de Marine Luchtvaartdienst altijd een warm hart toegedragen.

bron:Militaire Luchtvaart Museum