‘Maak euro’s van uw guldens’ is het motto van de voorlichtingscampagne over de mogelijkheid om tot 31 december guldenmunten in te leveren bij 800 postkantoren en tot 30 december bij de agentschappen van de Nederlandsche Bank. Vanaf vandaag is alle praktische informatie over het inleveren van guldenmunten op de website eurosvoorguldens te vinden.

Op 2 oktober start een voorlichtingscampagne om het publiek op de inlevermogelijkheden te attenderen. Vanaf dezelfde dag zijn bij de postkantoren inleverzakken en –formulieren te vinden die voor het verwisselen gebruikt moeten worden.

De actie is alleen voor particulieren bedoeld. Guldenmunten en -biljetten die uit bedrijfsmatige activiteiten zijn verkregen kunnen niet meer worden ingeleverd. Particulieren kunnen hun guldenbiljetten nog tot 2032 inwisselen bij de Nederlandsche Bank.

bron:MinFin