In de maanden juni, juli en augustus vindt er een kunstexpositie plaats in het uitgaanscentrum de ´Koningshof' te Maassluis. Ditmaal presenteert: ´Het Collectief' zich met schilderijen met bloemen, landschappen en zeegezichten als onderwerpen.

Sinds 6 juni kunt u kennis maken met het werk van de kunstenaars met als titel ´3CC...Collectief Collectie'. Kunstwerken welke gemaakt zijn door de drie kunstenaars van ´Het Collectief', Bert Otto, Celieke van der Linden en Frà©dà©ric Fortanier.

Bert Otto, geboren te Rotterdam. Hij legt zich intensief toe op het aquarel- en acryl schilderen, met o.a. als terugkerend thema maritieme onderwerpen.Maar hier wordt nu regelmatig van afgeweken en abstract werk wordt niet vermeden.
Zijn nieuwste schilderijen hebben verrassende onderwerpen. "Schilderen is experimenteren" is een uitspraak die steeds meer op het werk van Bert Otto van toepassing is. Hoewel de figuratie in zijn werk niet meer zo sterk aanwezig is dan in zijn eerdere zeeschilderijen, is dit stijlelement toch niet geheel naar de achtergrond verdrongen.
Zijn theaterschilderijen laten het theater zien door de ogen van de kunstenaar. Meestal zonder hun directe omgeving, maar wel met de eigen unieke sfeervolle achtergrond waarop de toeschouwer zijn eigen fantasie kan loslaten.
"Soms schilder ik uit mijn fantasie en ontstaat het spontaan, of gebruik ik eigen foto's als uitgangspunt voor mijn schilderijen." In de expositie kunt u kennismaken met het open en spontane karakter van zijn nieuwe werk, waarbij de uitdaging en de wil om te vernieuwen en grenzen te verleggen sterk aanwezig.
Met een geheel eigen sfeer worden de maritieme onderwerpen vastgelegd. Kenmerkend voor zijn werk is het gevoel om het water in al zijn vormen en onstuimigheid vast te leggen.
Met een contrastrijk maar toch een basis kleurenpalet heeft hij in zijn werk een eigen persoonlijke stijl ontwikkeld, die een sfeer van frisse directheid uitstraalt. Vol expressie, wordt precies weer geven zoals hij het ziet. Met een paar treffende lijnen en contouren weet hij de schepen weer te geven.
Op de website www.bertotto.nl staat meer informatie over Bert en zijn werken.

Celieke van der Linden (1952) uit Vlaardingen is 10 jaar geleden uit nieuwsgierigheid begonnen met aquarelleren aan de Vrije Academie in Vlaardingen bij Peter Dumas. Zij heeft in de loop der jaren met tere penseelstreken een eigen "handschrift" ontwikkelt met deze techniek.
Sinds het schilderen met "HET COLLECTIEF" in het atelier van de Vlaardingse kunstenaar Hans Rikken maakt zij schilderijen op groot formaat, die meer kleur en kracht uitstralen door het werken met gouache en acryl.
Het schilderen op groot formaat en het gebruik van gouache en acryl lenen zich meer voor grotere royale penseelstreken of het hanteren van het paletmes.
Haar bloemen en waterlandschappen krijgen zo een heel andere dimensie, die "spreekt" tot de verbeelding van de toeschouwer.
De natuur is bron van inspiratie waar bloemen, dieren, water, luchten en vooral zonsondergangen een belangrijke plaats innemen.
Bijzonder om te vermelden is dat Celieke een boekje "Woorden in Water" heeft uitgegeven in samenwerking met de Vlaardingse dichteres Eva Timmermans. In dit boekje zijn 15 schilderijen opgenomen, ieder vergezeld door een gedicht.

Frà©dà©ric Fortanier (1949) maakt voornamelijk aquarellen waarbij elementen uit de natuur regelmatig als uitgangspunt dienen. Al op de lagere school namen tekenen en schilderen een belangrijke plaats in in zijn leven. De keuze voor een loopbaan in de grafische sector betekende voor hem in ieder geval het behoud van een nauwe band met de vrije schilderkunst. Het creatieve element van dat vak gaf hem grote voldoening. Zo'n twintig jaar geleden werd de drang tot het maken van 'vrij' werk toch te groot en begon hij lessen te nemen aan de Vrije Academie in Vlaardingen. Voor Fortanier weegt het ambachtelijke element zwaar en zijn specialisme - de aquarel - is wat dat betreft de meest uitdagende van alle schildertechnieken. Niet in de eerste plaats het resultaat, maar vooral de experimentele voorbereiding tot een kunstwerk boeit hem. Hij combineert de aquarel vaak met pen en inkt, maar ook met de pure aquareltechniek is hij zeer overtuigend. De spontaniteit die hij toelaat in zijn aquarellen geven je een heerlijk gevoel van vrijheid.
Zo worden de mogelijkheden van een motief of van een onderwerp onderzocht, waarna de aquarel vaak in de vorm van een reeks tot stand komt. In zekere zin is zijn werkwijze 'traditioneel' te noemen. De resultaten tonen echter een kunstenaar die het verhaal achter het beeld probeert open te leggen.
De laatste tijd legt hij zich meer toe op het werken met acryl en ook nu gaat hij het experiment niet uit de weg. Met kwast en paletmes zet hij met forse toetsen bloemen en waterpartijen neer op groot formaat doeken. De lessen van Hans Rikken aan de Vrije Academie bieden nieuwe perspectieven in de ontwikkeling van de kunstenaar.
Sinds 2003 vormt hij samen met Bert Otto en Celieke van der Linden ´Het Collectief'.

bron:Bert Otto