Op donderdag 29 november 2005 ontdekte de politie dat door een bedrijf in Maastricht een grote hoeveelheid asbest illegaal opgeslagen werd. Nadat bijna een dag nodig was om in kaart gebracht te krijgen welke milieu-delicten gepleegd waren, kon de graafmachine aan de slag met het zoeken naar begraven afvalstoffen op dat bedrijventerrein aan de Schoenerweg in Maastricht.

Men trof op een deel van het terrein een grote berg grond met grind aan dat verontreinigd bleek te zijn met asbest. Door de Officier van Justitie is op dit gedeelte van het terrein een voorlopige maatregel uitgevaardigd. Verder was de opslag van het aanwezige asbest niet in orde. Dit lag in twee grote containerbakken open en bloot op het terrein. Ook was de bodem op veel plaatsen verontreinigd met stukken asbest. Tevens stonden gasflessen, afgewerkte olie en accu's her en der op het terrein. Ook stond er een grote ijzeren korf om afval in te verbranden, waarvan de omgeving regelmatig klaagde daar last van te hebben. De actie werd uitgevoerd door het regionaal milieuteam van de Politie Limburg Zuid in samenwerking met de Provincie, het ministerie van VROM en het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne. Tegen het bedrijf wordt een proces-verbaal opgemaakt.

bron:Politie Limburg-Zuid