Om betalingsproblemen van verzekerden te voorkomen, krijgen gemeenten straks een signaal als bijstandsgerechtigden achterlopen met het betalen van hun zorgpremie. Deze signalering van betalingsachterstanden is een van de aanbevelingen die de Werkgroep onverzekerden doet aan minister Hoogervorst in het rapport Zorg Verzekerd.

De minister neemt deze aanbeveling over, schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer. Het Inlichtingenbureau krijgt de opdracht om de gegevensstroom en het doorgeven van informatie aan gemeenten mogelijk te maken. Om onverzekerdheid te voorkomen moeten gemeenten verder worden gewezen op het voordeel van collectieve (aanvullende) verzekering van bijstandsgerechtigden. Ook deze aanbeveling van de werkgroep neemt Hoogervorst over. Gemeenten kunnen dan afspraken maken over automatische incasso en stimuleren dat de verzekering ten goede komt aan sociale minima.
Verder is inmiddels met Zorgverzekeraars Nederland afgesproken dat mensen vanaf 2007 ervoor kunnen kiezen om de zorgtoeslag rechtstreeks te laten overmaken naar hun verzekeraar.

In zijn brief zegt Hoogervorst toe dat gemeenten een financiële tegemoetkoming krijgen voor de administratieve lasten die voortkomen uit het afsluiten van collectieve verzekeringen en voorlichtingskosten. Voor 2006 wil hij hiervoor vijf miljoen euro reserveren; voor de periode daarna structureel drie miljoen euro.

De Werkgroep onverzekerden werd in de zomer van 2005 ingesteld door minister Hoogervorst. De Tweede Kamer had bij hem aangedrongen op maatregelen omdat ze vreesde dat mensen uit kwetsbare groepen na invoering van de Zorgverzekeringswet buiten de boot zouden vallen.

bron:VWS