Met uitzondering van varkens mogen dieren sinds 16 mei weer worden vervoerd in het toezichtgebied. Ook is het onder voorwaarden toegestaan om levende producten van varkens naar bedrijven in het gebied te vervoeren. Minister Veerman (LNV) versoepelt de maatregelen omdat bij geen van de bezochte bedrijven in het toezichtgebied verdenkingen van klassieke varkenspest zijn vastgesteld.
Het vervoer van levende producten van varkens naar bedrijven in het toezichtgebied is alleen toegestaan als de aflevering plaatsvindt aan de openbare weg van het bedrijf. Bij levende producten gaat het hier om sperma, eicellen en embryo's.
Bufferzone
Op 11 mei stelde minister Veerman een bufferzone in, in reactie op nieuwe uitbraken van varkenspest in Duitsland. Twee dagen daarvoor stelde Veerman in de buurt van Winterswijk een toezichtgebied in. Het buffergebied vormt een soort beschermlaag tussen het toezichtgebied en de rest van Nederland. In de bufferzone gelden beperkende maatregelen. Hierdoor is het eventueel aanwezig virus snel te ontdekken. De beperkende maatregelen blijven van kracht.
Bron: LNV