Minister Donner (Justitie) neemt maatregelen naar aanleiding van het evaluatierapport over de Schiedammer parkmoord. Zo komt er bij zware misdrijven een vorm van tegenspraak en krijgt de forensische opsporing een impuls.  Dit zijn punten uit het verbeterprogramma 'Versterking van opsporing en vervolging' van het openbaar ministerie (OM), de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Volgens minister Donner geeft dit programma een adequaat antwoord op de aanbevelingen uit het evaluatierapport over de Schiedammer parkmoord. Het verbeterprogramma moet zorgen voor meer kwaliteit bij de waarheidsvinding tijdens de opsporing en vervolging.

Maatregelen
Een van de maatregelen is dat er vanaf januari 2006 bij zware misdrijven die grote maatschappelijke beroering hebben veroorzaakt een vorm van tegenspraak komt bij de politie en het OM. Het gaat dan om bijvoorbeeld levensdelicten en ernstige zedendelicten. Ook komt er een betere samenwerking tussen het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) en de opsporingsdiensten.

Andere punten uit het verbeterprogramma zijn:
Er komen algemeen bindende eisen aan de kwaliteit van opsporingsonderzoeken.
Gerichte opleidingen en op termijn certificering bij de politie en het OM moeten het vakmanschap vergroten. Het leidinggevend kaderpersoneel moet meer aandacht hebben voor de kwaliteit van de opsporing en de vervolging.

Auditieve registratie wordt verplicht bij verhoren van verdachten van misdrijven waarop een straf van twaalf jaar of meer staat, als er een dode of zwaargewonde is gevallen en bij zedenmisdrijven waarop acht jaar of meer staat. Voor juni 2006 beschikt ieder korps over een standaardverhoorplan.

Het NFI gaat duidelijkere rapporten schrijven, zodat die ook goed worden begrepen door politie, OM, rechtspraak en advocatuur. Alle uitslagen van technisch onderzoek- ook als ze negatief of ontlastend zijn- worden toegevoegd aan het dossier. Het dossier moet expliciet aandacht besteden aan ontlastende uitslagen. Forensisch deskundigen worden vaker en sneller ingezet om het deskundig veiligstellen van sporen op de plaats delict te verzekeren. 

Commissie
Verder komt er een commissie die na moet gaan gaat of er ernstige manco's zijn geweest tijdens de opsporing van strafbare feiten of in de strafzaken die daaruit voortkomen. Het gaat hierbij vooral om ernstige stafzaken waarin fundamentele twijfel wordt opgeworpen over de schuld van de veroordeelde, op basis van informatie waarover de rechter niet beschikte. Voorwaarde is dat hierdoor geen alternatieve rechtsgang ontstaat: zaken die nog onder de rechter zijn, worden dus niet onderzocht. Ook moeten de rapporten van de commissie openbaar zijn.

Forensische opsporing
Met het versterken van de forensische opsporing worden de mogelijkheden van de moderne techniek beter benut. Dat draagt niet alleen bij aan de waarheidsvinding, maar zal ook een positief effect hebben op het ophelderingspercentage. Om het gewenste professionaliteitsniveau van het optreden van het OM en de politie in strafzaken te bereiken, is ook extra capaciteit nodig. Het kabinet komt bij de Voorjaarsnota 2006 en de begrotingsvoorbereiding voor 2007 terug op de financiële consequenties van het verbeterprogramma.

bron:MinJus