Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt verschillende maatregelen die de visserijsector helpen een rendabele en duurzame sector te worden. Twee maatregelen zijn gericht op de sanering van de vissersvloot: de kottersector en de IJsselmeervloot  De derde maatregel is een subsidieregeling voor de verbetering en innovatie van de aquacultuur. De minister heeft de saneringsregelingen opgesteld vanwege de zorgelijke situatie in zowel de kottersector als de IJsselmeervisserij.

Teruglopende vangstquota,
een te grote vloot ten opzichte van de beschikbare visbestanden  en de gestegen brandstofkosten zetten de bedrijfsresultaten sterk onder druk. Door de combinatie van sanering en innovatie ondersteunt minister Veerman mogelijkheden voor een structurele verbetering op middellange termijn in deze sector.

Minister Veerman heeft ook besloten een Task Force in te stellen om het bedrijfsleven te ondersteunen zich te ontwikkelen tot een economisch gezonde en duurzame sector. De Task Force staat onder leiding van de Directeur Visserij.

Kottervisserij
Op 12 september start de saneringsregeling voor de kottersector. De minister heeft 38 miljoen euro gereserveerd voor de opkoop van viskotters die op de Noordzee platvis en garnalen vangen. Hiermee kan ongeveer à©à©nvijfde van de vloot de keuze maken om op een financieel aantrekkelijke wijze de sector te verlaten. De vangstquota kunnen vervolgens ter beschikking  komen van de resterende actieve vissers. Ongeveer 2 miljoen van deze 38 miljoen is bestemd voor sociaal beleid voor de opvarenden van de gesaneerde schepen. De inschrijving voor deze saneringsregeling sluit op 7 november.

IJsselmeervisserij
Later in september wordt de saneringsregeling voor de IJsselmeervisserij geopend. Minister Veerman heeft hiervoor ruim 7 miljoen euro gereserveerd. De Europese Commissie heeft onlangs toestemming gegeven voor deze sanering. Doel is om de visserij-inspanning op het  IJsselmeer met 50% te verminderen. Dat leidt behalve tot een kleinere en gezondere visserijsector ook tot een betere ecologische kwaliteit en een verbetering van de visstand in het IJsselmeer.

Innovatie en verbetering aquacultuur
Aquacultuur is het kweken van verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren. Deze sector heeft perspectief en is innovatief aan de slag. Minister Veerman stelt meer dan 2,2 miljoen euro subsidie ter beschikking voor de verbetering van de kweek van vis, bijvoorbeeld meer soorten, nieuwe productiemethoden en bevordering van de afzet van de gekweekte vis. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor scholing en onderzoek. Deze subsidieregeling gaat eind september in.

bron:LNV