Bewoners moeten meer kunnen meedenken bij ruimtelijke projecten op de momenten dat hun inbreng nog verwerkt kan worden. Het kabinet introduceert daarom een nieuwe manier van inspraak bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen. Dit staat in het kabinetsvoorstel 'Inspraak nieuwe stijl'. Het kabinet volgt daarmee een advies van een interdepartementale Werkgroep Inspraak.

De werkgroep stelt voor de inspraakrondes te vervangen door twee stappen. Bewoners kunnen hun mening geven tijdens de voorbereiding van het beleid. In de besluitfase vindt een belangentoets plaats. In plaats van gelijke procedures in verschillende situaties, wordt gekozen voor maatwerk. De werkwijze wordt uitgeprobeerd in zeven projecten, waaronder de ontpoldering van de Noordwaard en de regionale mobiliteitsnota Twente.Met de nieuwe werkwijze moeten bestuurders op meer begrip van burgers kunnen rekenen over de besluiten

Bron: Vrom