Naar alle verwachting is Robin Lovitt uit Virginia de duizendste Amerikaan die wordt geëxecuteerd sinds de hervatting van de doodstraf in 1976. Over de hele wereld wordt bij het bereiken van deze macabere mijlpaal geprotesteerd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten. Ook in Nederland voert Amnesty International actie. Op donderdag 1 december plaatst de organisatie 1000 (+ 1) kruisen voor de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Amnesty International, tal van andere (mensenrechten)organisaties en bezorgde particulieren roepen de Verenigde Staten op om onmiddellijk een einde te maken aan alle executies. ´De doodstraf is niet effectief; er is sprake van grote willekeur en de straf is niet afschrikwekkend. Integendeel, de doodstraf vergroot het aantal slachtoffers alleen maar en is vernederend voor de hele samenleving,' zei Amnesty International.

Actie
De executie van Lovitt zal volgens schema in de nacht van woensdag op donderdag (03.00 uur Nederlandse tijd) plaatsvinden. Op donderdag 1 december voert Amnesty International actie voor de Amerikaanse ambassade (Lange Voorhout) in Den Haag. Vanaf 12.30 uur staan daar 1000 + 1 kruisen met de namen van de geëxecuteerden en de datum van executie. Er is een extra kruis om de slachtoffers van de misdrijven te herdenken. Bart Stapert, de voorzitter van Amnesty International en voormalig advocaat van terdoodveroordeelden in de VS, zal de aanwezigen kort toespreken en oproepen op de foto te gaan. Deze foto komt als teken van protest te staan op http://www.1000executions.org., de website van een Amerikaanse coalitie van (mensenrechten-)organisaties tegen de doodstraf.

Robin Lovitt werd in 1999 ter dood veroordeeld vanwege de moord op Clayton Dicks. Zijn advocaten zeggen dat hij onschuldig is en dat DNA-bewijs dit had kunnen aantonen. Het DNA zou op illegale wijze vernietigd zijn om ruimte vrij te maken in de opslagkamers van het gerechtshof.

´Slachtoffers van gewelddadige misdrijven verdienen respect, mededogen en rechtvaardigheid. De doodstraf biedt hen niets van dit alles. Het is een illusie dat dit de oplossing zou zijn voor dringende sociale problemen en een bewijs van gebrek aan politieke visie,' zei Amnesty International.

In de Verenigde Staten is veel discussie over het systeem van de doodstraf, met name over de eerlijkheid en de effectiviteit van de straf. De straf treft vooral zwakkeren en minderheden. Van de mensen die in de afgelopen dertig jaar terechtgesteld zijn is een onevenredig groot aantal afkomstig uit achterstandswijken. Vaak zijn het mensen die een goede advocaat niet kunnen betalen. Veel van de geëxecuteerde Amerikanen waren zwakbegaafde of minderjarige daders - groepen die door het internationaal recht uitgesloten worden van de doodstraf. Ook psychiatrische patiënten zijn terechtgesteld. Tal van mensen zijn geëxecuteerd terwijl ernstige twijfel bestond over hun schuld. Tot nu toe zijn al 122 terdoodveroordeelden uit de dodencel ontslagen vanwege een onterechte veroordeling.

80% van alle executies vonden plaats in het zuiden van de Verenigde Staten en concentreerde zich in een handvol staten: Bijna de helft van alle 1000 executies vonden plaats in slechts twee staten: Texas en Virginia. De staten New York, Illinois en New Jersey hanteren een moratorium op de doodstraf.

Er zijn echter ook hoopgevende ontwikkelingen; de doodstraf verliest terrein, ook in de VS. Het aantal executies is sinds eind jaren negentig met 40% gedaald. Twaalf staten hebben de doodstraf al afgeschaft en minstens twee staten (Illinois en New Jersey) hebben een moratorium op de doodstraf ingesteld.
Het Hooggerechtshof schafte in de afgelopen jaren al de doodstraf voor minderjarige en zwakbegaafde daders af.

´Dit toont aan dat het mogelijk is om snel een eind te maken aan de doodstraf in de Verenigde Staten. Politieke leiders van staten en op federaal niveau moeten nu moed, wijsheid en visie tonen door de dooodstraf voor eens en voor altijd af te schaffen.'

´De executie van 1000 mannen en vrouwen door de staat heeft geleid tot onmetelijk verdriet, voor de slachtoffers van gewelddadige misdrijven, voor de families van de geëxecuteerden en voor degenen die deelnemen aan deze executies. Het is tijd dat de Verenigde Staten zich het failliet van deze onmenselijke straf realiseert en zich aansluit bij de wereldwijde trend naar afschaffing van de doodstraf.'

bron:Amnesty International