Friesland staat deze zomer in het teken van Fries aardewerk! Honderden tegels, schotels en gebruiks-en sieraardewerk laten zien hoe kleurrijk en divers het Fries aardewerk was à©n is. 400 jaar Fries Aardewerk - steengoed! belicht rijkdom, vakmanschap, techniek en ontwikkeling van het Friese aardewerk door de eeuwen heen. Op deze schaal is nooit eerder aandacht aan het Friese aardewerk besteed en het duurt waarschijnlijk tientallen jaren voordat er weer een vergelijkbaar overzicht wordt geboden.

Zaterdag 19 juni gaat de manifestatie Fries aardewerk - steengoed! van start. Op zes locaties komen de uiteenlopende facetten uit het verleden en het heden van het Friese aardewerk aan bod. De tentoonstellingen zijn te zien in Leeuwarden in het Princessehof - nationaal keramiekmuseum -, het Fries Museum en Tresoar, in Harlingen in het Hannemahuis en het Harlinger Aardewerk Museum en in Sneek in het Fries Scheepvaart Museum.

Bij de manifestatie verschijnt onder dezelfde titel een publieksboek 400 jaar Fries aardewerk - steengoed! Zondag 12 en 19 juni is op Ned 1 om 13.30 uur de twee-delige tv-documentaire te zien en op 17 september wordt er een symposium gehouden. Gedurende de tentoonstellingsperiode is er een uitgebreid activiteitenprogramma en zijn er diverse arrangementen beschikbaar. Zie voor meer informatie www.friesaardewerk.nl

De aanleiding voor 400 jaar Fries Aardewerk-steengoed! is de afronding van een zevendelige serie wetenschappelijke boeken over dit onderwerp. Het jubileum van de Ottema-Kingma Stichting die in 2005 vijftig jaar bestaat, vormt mede de aanleiding van de manifestatie.

bron:Ottema-Kingma Stichting