Door de Koninklijke Marechaussee in Eindhoven is tegen een aantal militairen
proces-verbaal opgemaakt terzake overtreding van de Opiumwet. De zaak kwam aan het licht toen de regiopolitie Brabant Zuid-Oost op 24 oktober 2005 een persoon arresteerde die een gestolen scooter in zijn bezit had. Tijdens de
insluitingsfouillering werden bij de verdachte negentien zakjes (in totaal circa 16 gram) cocaïne aangetroffen. Omdat de verdachte militair bleek te zijn, is hij overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

Uit het vervolgonderzoek kwam naar voren dat vijf militairen mogelijk betrokken waren bij de handel in verdovende middelen. Ook is tegen 19 militairen proces verbaal opgemaakt wegens het gebruik van verdovende middelen. De leeftijd van de militairen varieert van 20 tot en met 31 jaar. Het betreffen militairen in de rang van soldaat tot en met korporaal I. Zij zijn gelegerd op de Generaal-majoor De Ruyter van Steverninck Kazerne te Oirschot. Het proces-verbaal is ingezonden naar het OM Arnhem.
bron:MinDef