Per 1 oktober zal paleis Soestdijk niet langer door de Koninklijke Marechaussee worden beveiligd. De Rijksgebouwendienst neemt hun taken over en zal door inschakeling van particuliere beveiliging hetzelfde niveau van beveiliging handhaven.

 

Na het overlijden van Z.K.H. Prins Bernhard op 1 december 2004 wordt paleis Soestdijk niet langer bewoond door een lid van de Koninklijke Familie. De Rijksgebouwendienst van het Ministerie van VROM is namens het Rijk eigenaar van het paleis. Het voornemen is om begin volgend jaar een besluit te nemen over het toekomstig beheer van Soestdijk. Hierin wordt beoogd een 'voorlopige' bestemming voor enkele jaren en een definitieve bestemming voor het paleis vast te leggen.

bron:Vrom