SP-Kamerleden Jan Marijnissen en Agnes Kant brengen morgen zalm naar de voedselbank in Arnhem in reactie op de opmerking van minister Zalm dat de armoede in Nederland
betrekkelijk is. Marijnissen is kwaad over de opmerkingen van de VVD'er: 'Bijna 400.000
kinderen groeien op in langjarige armoede, heel veel ouderen moeten met te weinig zien
rond te komen. Misschien zullen we armoede nooit helemaal oplossen, verschillen zullen er altijd blijven. Maar we lossen de tweedeling zeker niet op als we het maar aanvaarden als een gegeven en verwijzen naar vroeger.'

Armoede in Nederland is volgens minister Zalm betrekkelijk. 'De onderkant van nu is veel welvarender dan in de jaren 50.' Het begint er volgens Marijnissen steeds meer op te lijken dat de leden van het kabinet het middel van de provocatie gebruiken als breekijzer voor het creëren van draagvlak voor hun neoliberale en neoconservatieve beleid. Juist in deze dagen aan het eind van het jaar is er extra aandacht voor de mensen die het niet zo goed hebben, die zich aan de rand van de samenleving bevinden. Duizenden mensen zetten zich in voor de Voedselbanken om hen toch nog iets extra's te geven. Maar onze minister van Financiën vindt het kennelijk allemaal niks. Met zijn houding schopt hij vele mensen bewust tegen de schenen.'
'Armoede is altijd een relatief begrip. Armoede hier en nu heeft per definitie een ander gezicht dan armoede toen en daar. Het gaat tegenwoordig inderdaad nu met veel mensen beter dan in de jonge jaren van Zalm en daar mogen we trots op zijn. Wanneer je armoede definieert als 'niet normaal en fatsoenlijk mee kunnen doen aan wat we met z'n allen normaal vinden' dan zijn we er snel uit. Vinden we dat mensen zich normaal en fatsoenlijk moeten kunnen kleden, voeden en scholen, dan moeten we vaststellen dat - juist door het beleid van Zalm - steeds meer mensen dat niet meer kunnen. De rijken zijn de afgelopen twintig jaar fors rijker geworden, en de armen hebben de afgelopen jaren hun koopkracht zien dalen.'
Marijnissen en Kant brengen vrijdag 30 december om 13:30 uur blikjes zalm naar de voedselbank in Arnhem (Koningsweg 23-A, gebouw 27), die meteen terecht komen in voedselpakketten die dezelfde middag nog worden uitgedeeld. Agnes Kant: 'Het liefst zouden we minister Zalm persoonlijk naar de voedselbank brengen om hem te confronteren met de realiteit. Maar zalm in mootjes is een goed alternatief en iets waar de mensen de komende dagen waarschijnlijk meer aan hebben.'
bron:SP