De Nationale Vlootdagen 2006 in Den Helder, die dit jaar in een tropisch Den Helder georganiseerd werden, hebben het afgelopen weekeinde ongeveer 200.000 bezoekers getrokken. De derde en laatste dag passeerden zo'n 85.000 bezoekers de poorten van het Nieuwe Haventerrein van de Koninklijke Marine.

De vele Nederlandse en buitenlandse schepen trokken de meeste bezoekers. Naast een uitgebreid activiteitenprogramma trokken de gecombineerde demonstraties met schepen, helikopters, eenheden van het Korps Mariniers en de Kustwacht ondanks de hitte nog wat publiek. Dit jaar stond de Onderzeedienst extra in de belangstelling. De vijf onderzeeboten, drie Nederlandse, een Duitse en een Noorse, konden zich verheugen in de aandacht van het matig opgekomen publiek. Ook werden er rondleidingen in het gebouw van de onderzeedienst gehouden. Nagenoeg alle krijgsmachtdelen waren op het evenement vertegenwoordigd, evenals de Kustwacht.

Veel bezoekers hebben gebruik gemaakt van het openbaar vervoer waarbij bussen speciaal zijn ingezet om bezoekers te vervoeren van en naar het marineterrein.Ter afsluiting van de Nationale Vlootdagen 2006 wordt tussen 19:00 en 20:15 uur op het Bernhardplein een feestelijke taptoe gegeven door de Marinierskapel der Koninklijke Marine en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers in samenwerking met een drumfanfare van de Nationale Reserve, Advendo Sneek en de Reünisten Matrozenkapel.

bron:MinDef