De jungletraining waarover Nederland begin dit jaar met Suriname overeenstemming heeft bereikt, gaat op 12 maart van start. Als tegenprestatie levert ons land defensiematerieel. De samenwerking is een blijk van de goede militaire betrekkingen tussen beide naties.

De trainingen komen voort uit de opdracht van de Nederlandse Krijgsmacht om expeditionair en wereldwijd te kunnen opereren. Dit houdt in dat personeel van het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade onder meer in staat moet zijn om in junglegebieden te opereren. In beginsel vindt de opleiding in Suriname twee keer per jaar plaats. Ze duurt vijf weken.
Aan de jungletraining zullen mariniers vanuit Curaçao deelnemen. De oefening wordt logistiek ondersteund vanuit de Nederlandse Antillen.
bron:MinDef