SP-Kamerlid Arda Gerkens heeft het kabinet opheldering gevraagd over de berging van het VOC-schip de Rooswijk. Het lijkt er op dat internationale afspraken over het beheer van en onderzoek naar maritiem erfgoed niet zijn nageleefd. De kans bestaat dat er
internationaal ophef ontstaat over de berging van de zilverstaven. De berger heeft de
lading waarschijnlijk niet bij de Engelse overheid ingeklaard, ook al liggen de resten
van het schip in Engelse territoriale wateren.

Staatssecretaris Wijn van Financiën nam op zondag 18 december zilveren staven in ontvangst die uit het wrak van het VOC-schip de Rooswijk zijn geborgen. De indruk bestaat dat de financiën van de Nederlandse Staat richtinggevend zijn geweest bij de berging van het schip. 'In de afgelopen jaren is beleid ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt om goed om te gaan met het Nederlands maritiem erfgoed. De cultuurhistorische waarde hoort leidraad te zijn. Berging vraagt meer dan een financieel-technisch correcte afhandeling van de Nederlandse belangen. Berging moet ook niet verward worden met onderwater-archeologish onderzoek, waarbij het veiligstellen van de cultuurhistorische waarde centraal staat,' aldus Gerkens.
'Ik vraag me af of Wijn wel contact heeft gehad met zijn college op het terrein van Cultuur en of er überhaupt deskundigheid van bijvoorbeeld ROB en NISA is ingeschakeld. Dat de overheid heeft meegewerkt aan berging door een schatzoeker vind ik dubieus. Volgens mij is het in strijd met allerlei internationale verdragen om
medewerking te verlenen aan berging van de Rooswijk door een commercieel bedrijf met winstoogmerk.'

In de ontwikkeling van de onderwater-archeologische discipline in de afgelopen tientallen jaren is centraal komen te staan dat een scheepswrak een belangrijke informatiebron is die volgens wetenschappelijke procedures moet worden behandeld. Dat is ook vastgelegd in internationale verdragen van Unesco en ICOMOS. VOC-scheepswrakken zijn in dit verband een waardevolle categorie binnen het Nederlandse culturele erfgoed waarvoor duidelijke behoud- en beheer-voorwaarden gelden vanuit erfgoedbeleid. De voorwaarden sluiten ook aan bij in het Verdrag van Malta vastgelegde algemene Europese regelgeving ten aanzien van het archeologische erfgoed.
bron:SP