De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft vandaag bepaald dat de veilingsite Marktplaats B.V. advertenties niet vooraf hoeft te controleren op een eventuele inbreuk op rechten van derden. De procedure tegen Marktplaats B.V. werd aangespannen door de onderneming Stokke , de producent van de populaire TRIPP TRAPP kinderstoelen. Op de veilingsite Marktplaats.nl worden geregeld advertenties geplaatst, waarin kinderstoelen als TRIPP TRAPP stoel te koop worden aangeboden, terwijl het geen originele TRIPP TRAPP stoelen, maar namaakstoelen betreft.

Stokke c.s. menen dat degenen die een dergelijke namaakstoel als STOKKE stoel te koop aanbieden, inbreuk maken op hun merk- en auteursrechten. Marktplaats zou onrechtmatig handelen door deze adverteerders een forum te bieden. Volgens Stokke c.s. dient Marktplaats, door middel van het plaatsen van een filter dan wel door andere controlemechanismen te voorkomen dat dergelijke advertenties geplaatst worden. De rechtbank heeft in een uitvoerig vonnis, deze eis van Stokke c.s. afgewezen. Weliswaar rust op Marktplaats de zorgvuldigheidsverplichting om schade bij Stokke c.s. door middel van het plaatsen van inbreukmakende advertenties te voorkomen, maar die verplichting is niet absoluut.
Volgens de rechtbank kan van Marktplaats niet gevergd worden dat zij de bij haar aangeboden advertenties voortaan voorafgaand aan de plaatsing op een eventuele inbreuk op de rechten van Stokke c.s. onderzoekt. Daarbij is van belang dat een dergelijk  onderzoek vooraf zou leiden tot hoge kosten bij Marktplaats en Marktplaats zou noodzaken haar formule te wijzigen. Nu Marktplaats hooguit een afgeleide verantwoordelijkheid heeft – zij maakt zelf geen inbreuk –  kunnen dergelijke ingrijpende maatregelen niet van haar gevergd worden. Bovendien heeft Marktplaats een speciaal programma ontwikkeld waarmee rechthebbenden op intellectuele eigendomsrechten betrekkelijk eenvoudig achteraf inbreukmakende advertenties kunnen laten verwijderen.
De rechtbank heeft nog niet beslist op de vordering van Stokke c.s. dat Marktplaats de NAW (Naam Adres Woonplaats) gegevens van adverteerders met (al dan niet nagebootste) STOKKE stoelen registreert en afgeeft aan Stokke c.s. Partijen dienen de rechtbank op een aantal onderdelen nader te informeren. Vervolgens zal de rechtbank ook op deze vordering een beslissing nemen. Die beslissing zal, net als de beslissing betreffende de preventieve controle, het resultaat zijn van een belangenafweging.

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad