Van 6 tot en met 11 juni as. zal ter gelegenheid van de 400-jarige relatie tussen Marokko en Nederland in Woerden een bijzondere week worden georganiseerd: Marokko in de polder.

De 400-jarige relatie vormde voor het Cultureel Platform Woerden een goede aanleiding om de Marokkaanse gemeenschap in Woerden de gelegenheid te bieden zich te manifesteren. De Woerdense bevolking weet te weinig van de ruim 1200 Marokkanen die hier wonen. Wie zijn zij? Waar komen ze vandaan? Wat is hun geloof, wat zijn hun overtuigingen? Voelen zij zich thuis in Woerden? Welke contacten hebben ze met Woerden en zijn bevolking? Het gaat erom de Woerdense bevolking in contact brengen met en kennis te doen nemen van achtergronden van het Marokkaanse leven en de Marokkaanse cultuur. Uiteindelijk doel: meer onderling begrip tussen Woerdenaren en de Marokkaanse gemeenschap en grotere participatie van Marokkanen in de Woerdense gemeenschap.

bron:Gemeente Woerden