Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op voordracht van de jury de Martinus Nijhoff Prijs 2006 toegekend aan Arthur Langeveld voor zijn vertalingen uit het Russisch. Aan de prijs is een vrij besteedbaar bedrag van 35.000 euro verbonden. De Nijhoff Prijs wordt 6 november uitgereikt in het Muziekgebouw aan 't IJ.

Arthur Langeveld (Amsterdam, 1947) studeerde Slavistiek aan de Universiteit van Amsterdam met als hoofdvak Russisch. In 1988 promoveerde hij bij Karel van het Reve op de studie Vertalen wat er staat. 'Vertalen wat er staat' is ook Langevelds adagium en dat is terug te vinden in zijn vertalingen. Die munten enerzijds uit door een perfecte beheersing van het Nederlands en anderzijds door een getrouwe tot zeer getrouwe weergave van wat er in de brontekst staat.
Tot Langevelds gevarieerde vertaaloeuvre behoren romans van Vladimir Maksimov en Boris Pilnjak en gedichten van Daniil Charms en Joseph Brodsky. Van de grote schrijvers van de negentiende eeuw vertaalde hij onder andere Dode zielen van Gogol en Oblomov van Ivan Gonstjarov. Onlangs is in de Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot in een nieuwe vertaling van Langeveld De broers Karamazov van Dostojevski verschenen.

Uit het juryrapport
'Dat Langeveld een uitstekend vertaler is staat buiten kijf. Zijn vertalingen kunnen worden gezien als evenwaardige pendanten van de boeiende, literair hoogstaande Russische teksten waarop hij zich als vertaler heeft gericht.'

De Martinus Nijhoff Prijs is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor vertalers en wordt sinds 1955 jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegekend. Eens in de drie jaar gaat de prijs naar iemand die uit het Nederlands in een vreemde taal vertaalt. De jury van de Martinus Nijhoff Prijs 2006 bestond uit Harm-Jan van Dam, Ton Hoenselaars, Ronald de Rooij, Desirée Schyns,  Miel Slager (voorzitter) en Willem Weststeijn.

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds