De politie heeft zondag 4 september 2005 de handen vol gehad aan diverse vechtpartijen in en rondom dancing Ahoy aan de Wilhelminalaan in Valkenburg. Daar raakten enkele tientallen jongeren slaags met elkaar. De politie moet de dancing ontruimen, waarna de vechtpartijen zich op straat voortzetten.

Omstreeks 01.00 uur werd de politie ingeschakeld om tussenbeide te komen in een confrontatie tussen twee groepen jongeren in de dancing. Toen de politie de vechtenden had gescheiden en zaak had ontruimd, ontstond een massale vechtpartij op de Wilhelminalaan. De politie moest maar liefst18 patrouilles en honden laten aanrukken om de wanordelijkheden de baas te worden. Daarbij werden 5 personen aangehouden voor verstoring van de openbare orde, openlijke geweldpleging en het niet voldoen aan een bevel tot verwijdering.

bron:Politie Limburg-Zuid