De ministerraad heeft op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de gemeenten Wognum, Medemblik en Noorder-Koggenland worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Medemblik. Het wetsvoorstel volgt het advies van de betrokken gemeenten. Zij hebben zelf het initiatief genomen tot een vrijwillige samenvoeging om de gemeentelijke bestuurslaag te versterken.

De zittingsduur van de huidige gemeenteraden wordt verlengd, om te voorkomen dat in de betrokken gemeenten in 2006 twee maal gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden: reguliere en herindelingsverkiezingen. De reguliere verkiezingen van maart 2006 komen daarmee in deze gemeenten te vervallen. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gezonden.

bron:RVD