Driekwart van de achttien onderzochte groothandelaren in tandartsgeneesmiddelen verkoopt niet-geregistreerde medicijnen. Dat blijkt uit twee rapporten die de inspectie gezondheidszorg(IGZ) donderdag uitbrengt. Het gaat bijvoorbeeld om verdovende middelen met formaldehyde voor wortelkanaalbehandelingen.

De helft van de dentale groothandelaren heeft geen kwaliteitssysteem dat voldoet aan de richtlijn voor goede distributiepraktijken. Bij 80 procent van de dentale groothandelaren is het farmaceutisch toezicht onvoldoende. In een op de vijf zaken heeft helemaal geen apotheker in dienst om de medicijnen te controleren. Tot slot gaan de groothandels niet of nauwelijks na zij wel leveren aan geregistreerde tandartsen. Het kan dan gebeuren dat de medicijnen in handen komen van tandartsen die hun beroep niet meer mogen uitoefenen, omdat ze onverantwoorde zorg hebben geleverd aan patiënten.

In het tweede rapport heeft de inspectie gekeken naar groothandelaren in geneesmiddelen. Deze gaan niet na of alle medicijnen in het assortiment geregistreerd zijn; ook is niet vastgelegd hoe te handelen als er neppillen worden aangetroffen. Nepmedicijnen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat onduidelijk is welke stoffen er in zitten. Verder controleren de groothandelaren niet of de klanten aan wie ze leveren wel bevoegd zijn. Tegelijkertijd checken ze ook niet altijd of de fabrikanten bij wie ze producten inkopen over de juiste vergunningen beschikken.

Veel geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en daarom moeten ze voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De groothandelaren vormen een belangrijke schakel in de geneesmiddelenketen. Zij zijn verantwoordelijk voor het veilig afleveren van medicijnen en medische hulpmiddelen aan apothekers, apotheekhoudende artsen, tandartsen en ziekenhuizen.

bron:IGZ