Eà©n unit van de afdeling intensive care (IC) van het Medisch Centrum Alkmaar(MCA) wordt een paar dagen gesloten vanwege besmetting met de MRSA-bacterie. Het ziekenhuis neemt deze maatregel omdat deze unit van de IC moet worden schoongemaakt om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen. Het ziekenhuis werkt daarbij volgens van tevoren opgestelde protocollen.  Het sluiten van een gedeelte van de intensive care heeft tot gevolg dat een aantal operaties moet wordt uitgesteld.

Volgens de standaardprotocollen worden er bij de ontdekking van de MRSA-bacterie drie stappen ondernomen om verdere besmetting te voorkomen.

1.      het isoleren van de patiënten die contact hebben gehad met de besmette patiënt;
2.      het screenen van zowel medewerkers als patiënten door middel van het afnemen van een kweek;
3.      het schoonmaken van de ruimte waar de patiënt heeft gelegen.

Patiënten die onlangs in het MCA op de intensive care hebben gelegen, worden door het ziekenhuis op de hoogte gesteld van eventueel te nemen maatregelen. 

MRSA (Methicilline Resistente Staphyloccocus Aureus) is een bacterie die ongevoelig is voor de meeste, gangbare antibiotica. MRSA is te vergelijken met een gewone huidbacterie. Mensen kunnen de bacterie bij zich dragen zonder dat ze daar iets van merken. De MRSA-bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen en verdwijnt meestal weer spontaan. Bij mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie tot infectie leiden.

bron:MCA