Het MCA is in de Top 100 van ziekenhuizen die Algemeen Dagblad 3 september heeft gepubliceerd, flink gestegen: van de 54e plaats klom het op naar de 23e. Het is nu het beste ziekenhuis boven het Noordzeekanaal.

Het MCA is zeer tevreden over deze score. "We zien het als een erkenning van het feit dat we hard hebben gewerkt aan verbetering van onze zorg," zegt voorzitter van de raad van bestuur Hans Kedzierski. "Zo zien we in deze cijfers terug dat bijvoorbeeld onze pijnbestrijding na een operatie erg goed is. Ook het aantal heropnames van patiënten met hartfalen is erg laag. Verder zien we dat we het afgelopen jaar veel verbeterd hebben in de organisatie van zorg aan (vermoedelijke) borstkankerpatiënten: 98 % van hen heeft de uitslag binnen 5 dagen."

Het ziekenhuis ziet in de vergelijkingslijst ook aanwijzingen voor de aspecten waar nog verbetering mogelijk is, zoals het bijhouden van complicaties. Van alle disciplines registreert momenteel 77 % complicaties en neemt nu 27 % deel aan de landelijke registratie. Het MCA streeft ernaar dat alle disciplines complicaties registreren. Dit punt is in het voorjaar in het halfjaarlijkse evaluatiegesprek met de medische disciplines met nadruk onder de aandacht gebracht en in de volgende gespreksronde staat dit opnieuw op de agenda.

De AD-Top 100 is tot stand gekomen door vergelijking van ziekenhuizen op een groot aantal landelijk vastgestelde kwaliteitsaspecten (prestatie-indicatoren), die elk ziekenhuis jaarlijks op 1 juli op de website moet publiceren.

bron:MCA