Het aantal organisaties dat Europese subsidie heeft gekregen voor opleidings- of
werkgelegenheidsprojecten is in 2005 sterk toegenomen. Halverwege dit jaar hadden 954 organisaties subsidie ontvangen, voor een bedrag van in totaal 420 miljoen euro. Dat is veel meer dan in de tweede helft van 2004, toen het toegekende subsidiebedrag 283 miljoen bedroeg. Het aantal mensen dat deelneemt aan een van de projecten stijgt tot ruim 1,1 miljoen.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de voortgang van het zogeheten ESF-programma. De Europese Commissie stelt subsidie beschikbaar voor projecten om werklozen aan het werk te helpen en werknemers op te leiden. Ook bericht Van Hoof over het Equal-programma. Hiermee worden projecten gesubsidieerd die gelijke kansen op de arbeidsmarkt vergroten, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen.

Programmas gericht op scholing van werkenden hebben de meeste subsidie in de wacht
gesleept. In totaal profiteren ruim 750.000 deelnemers van de mogelijkheden. Ook
projecten gericht op de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten hebben relatief veel
subsidie gekregen.

Kosten mogen alleen bij de Europese Commissie worden gedeclareerd voor een bepaald jaar, als ze in de twee jaar die erop volgen daadwerkelijk worden gemaakt. Aan het eind van dit jaar worden gemaakte kosten voor 2003 in Brussel gedeclareerd. In totaal is de verwachting dat over het jaar 2003 van de 260 miljoen 15 miljoen euro onbenut blijven liggen. Dit is aanzienlijk minder dan de 80 miljoen die in 2002 overbleef. Voor Equal-projecten is de verwachting dat ongeveer 1 miljoen aan subsidie onbenut blijft.

Het Agentschap SZW, dat de ESF-regeling uitvoert, pakt onregelmatigheden aan door
preventie en controle. In 2004 heeft het Agentschap een aantal keer  onregelmatigheden geconstateerd. Als gevolg daarvan zijn de declaraties voor ESF-subsidies met een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro gekort. Het Agentschap heeft in 2004 15 maal een voorschot teruggevorderd voor in totaal 3,4 miljoen euro.

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft met medewerking van het
Agentschap onderzoek gedaan naar mogelijke risico's op fraude. Naar aanleiding hiervan gaan het Agentschap en de SIOD gezamenlijk een protocol ontwikkelen om risico's nog beter aan te pakken. Het is de bedoeling dat dit protocol eind dit jaar klaar is.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular