In het eerste halfjaar van 2006 werden 145 meer auto's van 0 t/m 3 jaar oud gestolen. Door het dalen van het terugvindpercentage bleven er zelfs 156 meer weg dan in het eerste halfjaar van 2005. Dit meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, waarin onder andere Politie, Verzekeraars en autobranche samenwerken. In de politieregio's Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Limburg-Noord en Brabant-Noord is de kans op het verdwijnen van een jonge auto het grootst. Om het tij te keren zullen verzekeraars meer eisen moeten stellen aan de beveiliging van jonge auto's.

In het totaal werden in het eerste halfjaar 6484 personenauto's gestolen, dat waren er 369 (5,4%) minder dan in het eerste halfjaar van 2005. Het beeld verschilt per leeftijdscategorie. Van de auto's van 0 t/m 3 jaar oud werden er 1317 gestolen, dat is 145 meer dan in de eerste helft van 2005. Van de oudere voertuigen werden er 5167 gestolen, dat is 514 minder dan in 2005.
Ruim 54% van de in het eerste halfjaar van 2006 gestolen auto's werd teruggevonden. In 2005 was dit nog 59,8%. Deze daling was zichtbaar bij alle leeftijdscategorieën. Vooral jonge auto's verdwenen voorgoed. Van de gestolen auto's van 0 t/m 3 jaar oud werd slechts 33,3% teruggevonden (was in 2005 nog 38,4%), van de categorie van 7 jaar en ouder 65,8% (was in 2005 nog 70,5%). Door deze daling bleven er in totaal 209 auto's meer weg dan in het eerste halfjaar van 2005, waarvan er 156 jonger waren dan 4 jaar.
Gemiddeld was 20% van de gestolen auto's jonger dan vier jaar. Dit percentage verschilde per politieregio. In Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Brabant-Noord lag dit percentage rond de 30%. In Limburg-Noord verviervoudigde het aantal gestolen jonge auto's ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005. De genoemde regio's scoren laag bij het terugvinden van jonge auto's. Landelijk wordt van deze categorie 33% teruggevonden, in Gelderland-Zuid slechts 8%.
In 2004 en 2005 werden grote aantallen jonge SUV's gestolen. Voor de verzekeraars was dit aanleiding om het inbouwen van een voertuigvolgsysteem bij dergelijke dure en gewilde types verplicht te stellen. Dit is een goed middel gebleken. Vrijwel alle gestolen auto's die voorzien zijn van zo'n plaatsbepalingsysteem werden na diefstal teruggevonden. In het eerste halfjaar van 2006
werden ook jonge auto's van andere types veel gestolen. De meest gestolen merken in de jonge categorie zijn Volkswagen (356 gestolen, waarvan 164 Golf en 70 Passat), Opel (100 gestolen, waarvan 29 Astra) en Seat (92, waarvan 39 Leon).
De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit dringt aan op maatregelen, zoals  verplichte inbouw van een voertuigvolgsysteem voor het afsluiten van een verzekering, betere controles bij verhuur en proefritten en meer gerichte opsporingsacties door de politie. Ondanks de stijging van het aantal gestolen jonge auto's is de Stichting AVc positief over de ontwikkeling van het totale aantal voertuigdiefstallen. De in 2002 ingezette daling van het aantal diefstallen zette door in het eerste halfjaar van 2006. In totaal werden 9060 voertuigen gestolen, tegen 9765 in de eerste helft van 2005, een daling met 7,2%. Bij de
bedrijfsauto's was de daling het sterkst: het aantal gestolen bestelauto's daalde met 15,5% naar 1269 diefstallen. Het aantal gestolen vrachtwagens daalde met 17,2% naar 130 diefstallen. Motorfietsdiefstallen daalden met 6,2% naar 696, diefstal van aanhangwagens daalde met 6,1% naar 481.
bron:RDW