Mensen die vanuit een uitkering een eigen bedrijf beginnen, lopen minder risico weer terug te moeten vallen op een uitkering dan mensen die vanuit dezelfde situatie een baan in loondienst aannemen. Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een conferentie over ondernemerschap op 13 maart in Utrecht. Ook in een brief aan de Tweede Kamer heeft De Geus zijn opvattingen over starten vanuit een uitkering verwoord. 

"Van de mensen die in 1998 vanuit de WW in loondienst gingen werken, was een jaar later veertig procent weer teruggevallen in de uitkering. Voor degenen die een eigen bedrijf begonnen bedroeg dat percentage ruim tien procent. Na vijf jaar waren die percentages ruim dertig versus minder dan twintig procent," aldus De Geus.

Hij verbond daaraan de conclusie dat het starten van een eigen bedrijf even vanzelfsprekend zou moeten zijn als werken in loondienst. "Maar dat zal alleen het geval zijn als de uitvoeringsorganisaties maximaal inspelen op de mogelijkheid van het starten van een eigen bedrijf."
Samen met zijn collega van Economische Zaken laat De Geus de komende tijd onderzoeken hoe de keuze om te gaan werken als zzp'er (zelfstandige zonder personeel) kan worden bevorderd. De bewindslieden willen vooral een vloeiende overgang stimuleren van werknemerschap naar ondernemerschap en omgekeerd.

De Geus vindt dat de mogelijkheid van ondernemerschap vanaf de eerste dag van de uitkering in beeld moet zijn. Dat is nu nog vaak niet het geval omdat aangenomen wordt dat begeleiding naar ondernemerschap duurder is dan begeleiding naar een baan. Hij laat daarom onderzoek doen naar de kosten en opbrengsten van beide begeleidingstrajecten. Daarbij zal er rekening mee worden gehouden dat het starten van een eigen bedrijf minder snel leidt tot terugvallen op een uitkering.
Ook zal minister De Geus samen met zijn collega van Economische Zaken bezien welke rol de overheid kan spelen bij de kredietverlening aan starters. Daarbij wordt overwogen of bestaande borgstelling- of garantieregelingen kunnen worden uitgebreid en welke mogelijkheden er zijn om kleine kredieten te financieren.

Minister de Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Brinkhorst van Economische Zaken schrijven in hun brief aan de Tweede Kamer bij de Eindrapportage project stimulering ondernemerschap dat extra aandacht geboden is voor de doelgroepen ouderen, allochtonen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten die overwegen een bedrijf te starten.
bron:SZW