Drie van de vijf stemgerechtigden gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart. Zo' n 250.000 mensen méér dan in 2002 zullen zich melden op de
stembureaus. Deze positieve ontwikkeling blijkt uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau SGBO in opdracht van de VNG.

Op basis van het onderzoek concludeert SGBO dat mensen zich weer meer betrokken voelen bij de lokale politiek en het lokaal bestuur. De waardering van de burgers voor hun gemeentebestuur is toegenomen. De belangrijkste onderwerpen vinden zij de zorg voor hun veiligheid, de kwaliteit van hun leefomgeving en de dienstverlening van hun gemeente. Uit het landelijke onderzoek blijkt dat integratie op de laatste plaats van belangrijke onderwerpen komt: het is voor 3% van de burgers het belangrijkste criterium waarop zij politiek en bestuur beoordelen. Bij hun stemkeuze laten mensen zich in toenemende mate leiden door onderwerpen die op landelijk niveau spelen, waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. Een kwart van de kiezers laat zich toch nog volledig leiden door plaatselijke kwesties en ontwikkelingen.

De grotere betrokkenheid betekent naast meer waardering ook dat burgers meer invloed willen uitoefenen. Twee derde van de kiezers vindt dat hun opvatting te weinig doorklinkt in de lokale politiek.

Sinds 1982 verricht SGBO voor elke gemeenteraadsverkiezing dit onderzoek in opdracht van de Nederlandse gemeenten. Er was steeds sprake van een dalende lijn in opkomst en betrokkenheid van burgers. De VNG is blij met de ommekeer die nu is ingezet. Het is een stimulans voor gemeentebestuurders om steeds duidelijk te maken waar de lokale politiek voor staat en welke keuzen zij maakt. Ook moet duidelijk zijn waar de gemeente over gaat en wat de taak van het rijk is. Het rijk moet de gemeente de ruimte geven om de plaatselijke zaken zo goed mogelijk te regelen.
bron:VNG