In 2006 krijgen gemeenten betere toegang tot gegevens van andere overheidsinstanties voor de bestrijding van bijstandsfraude. Zo verstrekt de Belastingdienst in 2006 alle
gemeenten standaard informatie over de bankrekeningnummers van een bijstandsgerechtigde. Op dit moment krijgen gemeenten deze informatie alleen als ze daar bij een individueel geval om vragen.

Dat heeft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer in een brief laten weten. Een onderzoek onder gemeenten heeft laten zien aan welke informatie gemeenten de meeste behoefte hebben bij de bestrijding van bijstandsfraude. De staatssecretaris laat weten dat gemeenten in 2006 gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer kunnen bekijken. Verder kunnen gemeenten makkelijker nagaan welke informatie bekend is bij de andere uitkeringsinstanties (het UitvoeringsinstituutWerknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank).
bron:SZW